Fabrika stočne hrane KOMPONENTA
Fabrika stočne hrane KOMPONENTA d.o.o.
Ćuprija, Cara Lazara bb
+381 (0)35 88 70 622, +381 (0)35 88 70 623,+381 (0)35 88 70 893,+381 (0)35 88 70 894,
(informacije i pitanja) fsh@komponenta.rs
LaboratorijaMapa velikoprodajeSpecijalna ponuda

ISHRANA PRASADI

Program smeša za ishranu prasadi

SS-MLEČNI STARTER- Potpuna smeša za ishranu prasadi do 15 kg
SS- Potpuna smeša za ishranu prasadi do 15 kg
S2- Potpuna smeša za ishranu prasadi od 15-25 kg
Tehnologija gajenja prasadi poslednjih decenija principijalno se izmenila, uslovljena visokim genetskim potencijalom korišćenih životinja, njihovim visokim proizvodnim karakteristikama, isto tako i novim normativima za smeštaj radi ispunjenja uslova za dobrobit životinja u industrijskoj proizvodnji. Danas su životinje više osetljive i produktivnije i zbog toga zahtevnije u tehnološkim uslovima držanja i ishrane. Zbog toga je ispunjenje ambijentalnih uslova i upotreba odgovarajuće opreme za ishranu, pravilna ishrana preduslov za ekonomičniju proizvodnju. Pravilna ishrana prasadi u period odgoja je od velikog značaja, jer u većoj meri u kasnijem period utiče na proizvodne karakteristike svinja u tovu. Ustanovljeno je da nepravilnosti u odgoju ne mogu da se nadoknade ili kompenzuju u sledećem period Poznato je da Period od rodjenja i odbijanja prasadi od krmaće kao i prelazak u grupe za odgoj ili tov je najosetljiviji za mlade životinje. Prasad u tom period doživljavju najveće promene i izloženi su stresu.

Posle rodjenja prase mora dobiti kolostrum od krmaće, što je moguće brže, jer antitela iz kolostruma se u sistemu organa za varenje (crevnom sistemu) usvajaju samo u prvih 24 sata posle rodjenja. Posle tog perioda najkritičniji je period prelaska praseta sa mlečne ishrane na koncentrovanu hranu.

Značajno je napomenuti da voda njen kvalitet i kolićine igraju veoma važnu ako ne i osnovnu ulogu u periodu odgoja prasadi. I da svaki nedostatak vode ima kobne posledice na odgoj mlađih kategorija.

Odgoj prasadi se sprovodi u nekoliko vremenskih perioda: period odgoja prasadi na sisi (0-4 nedelje uzrasta), period ogoja zalučene prasadi, prva faza tova (4-6 nedelje uzrasta) i druga faza tova zalučene prasadi (6-11 nedelje uzrasta). U uzrastu od 4 nedelje prasad dostižu živu masu od 7,5 do 8 kilograma, u uzrastu od 6 nedelja od 12-15 kg, a u uzrastu od 11 nedelja do 28 kg.

Osnovna hrana kod prasadi na sisi je mleko krmače i voda. Do 10-15 dana uzrasta oni se hrane isključivo mlekom majke koje u potpunosti zadovoljava njihove ishrambene potrebe u energiji i hranljivim materijama. Od 6-9 dana uzrasta može im se davati ekstrudirani predstarter. Pošto u tom period kod prasadi je nedovoljna aktivnost enzima u digestivnom traktu potrebno ih je uneti preko hrane radi normalizacije funcija organa za varenje. Prihrana prasadi u ovom periodu pospešuje razvoj digestivnog trakta, pojačava motornu i sekretornu funkciju u crevnom traktu.

Za ovaj uzrasti u stručnjaci FSH Komponente predlažu korišćenje mlečnog predstartera, ekstrudiranu smešu koncentrata, optimalno izbalasiranu prema potrebama za prasad u tom uzrastu., koja omogućava povečanu usvojljivost hranljivih materija i zdravstvenu ispravnost hrane, čime se smanjuju zdravstveni problem kod prasadi i lakši prelazak njihov na suvu hranu.

Od 4-6 nedelje za prvu fazu tova zalučene prasadi predlažemo upotrebu SS ekstrudiranog predstartera potpune smeše za ishranu prasadi do 15 kg. Preporučujemo da u tom periodu ne menjate u potunosti smešu za ishranu i da se prasad hrane četvorokratno, što smanjuje stres prelaska u novu sredinu.

Za drugi fazu odgoja pripremljena je ekstrudirana potpuna smeša S2 starter za ishranu prasadi od 15-25 kg telesne mase.
Prasad u period odgajivanja se hrane 4-5 puta dnevno u jednakim porcijama.

Značajno je napomenuti da voda njen kvalitet i kolićine igraju veoma važnu ulogu u period odgojivanja prasadi.

Svaki nedostatak sa vodom ima kobne posledice za odgoj mladih kategorija. Moraju imati stalan dustup svežoj vodi. Prasad ovog uzrasta popiju do 5 litara vode dnevno.

Sve gotove hrane su pripremljene u formi pelete različite velićine.

Fabrika stocne hrane Komponenta Mapa sajta Kontakt English