Fabrika stočne hrane KOMPONENTA
Fabrika stočne hrane KOMPONENTA d.o.o.
Ćuprija, Cara Lazara bb
+381 (0)35 88 70 622, +381 (0)35 88 70 623,+381 (0)35 88 70 893,+381 (0)35 88 70 894,
(informacije i pitanja) fsh@komponenta.rs
LaboratorijaMapa velikoprodajeSpecijalna ponuda

TOV PILIĆA

Program smeša za ishranu brojlera

PBS - Potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa absorbentom mikotoksina i kokcidiostatikom, 23% proteina
BS - Potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa absorbentom mikotoksina i kokcidiostatikom, 22% proteina
BF-2 - Potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa absorbentom mikotoksina i kokcidiostatikom, 19% proteina
BF-3 - Potpuna smeša za ishranu tovnih pilića sa absorbentom mikotoksina, 17% proteina
Proizvodi od mesa živine su raznovrsni i veoma hranljivi. Belom meso kod brojlera sadrži 20% najkvalitetnijih proteina i samo 1-2% masti.

Najzastupljenije provenijence za tov kod nas su Cobb 500, Ross 308, Hubbard, Arbor Acres i Hybro. Svako od proizvodjaća preporučuje svoj program ishrane prema njenom genetskom potenicjalu, da bi ona mogla da ispolji svoje najbolje proizvodne performanse. U osnovi svih programa su preporuke za tov lakih (1,5-1,75 kg), srednjih (1,75—2,2 kg) i teških brojlera (2,2-2,5 kg) na bazi konačnih telesnih masa. Postizanje ovakvih telesnih masa u zavsinosti je i od pola pilića brojlera.

U savremenim farmskim uslovima u periodu od 42 dana brojleri uvećaju telesnu masu više od 50 puta, pri utrošku 1,8-1,9 kg hrane po kg prirasta i dostižu u tom uzrastu telesnu masu od 2,2-2,5kg. Za postizanje takvih proizvodnih karakteristika kod savremeneih hibrida koriste se visokoenergetske smeše koncentrata izbalansirane po neophodnim hranljivim materijama i potrebama svakog tovljenog hibrida.

FSH Komponenta proizvodi četiri ekstrudirane ili peletirane smeše za ishranu pilića brojlera u obliku pelete različitih razmera u zavisnosti od uzrasta: PBS-predstarter-do 7 dana uzrasta, BS-starter- od 8 do 21 dana uzrasta, BF2- grover- od 22-35 dana uzrasta, BF3- finišer- od 35 dana do kraja tova.

Fabrika stocne hrane Komponenta Mapa sajta Kontakt English